Zora Neale Hurston and Deborah G. Plant

Zora Neale Hurston and Deborah G. Plant photo

Zora Neale Hurston and Deborah G. Plant is a Top 100 AALBC.com Bestselling Author Making Our List 6 Times

Zora Neale Hurston and Deborah G. Plant was Voted the #2 Favorite Author of the 20th Century

Zora Neale Hurston and Deborah G. Plant

Tell us how much you like Zora Neale Hurston and Deborah G. Plant.


1 Book by Zora Neale Hurston and Deborah G. Plant